Montajul tevilor din polietilena


  Tuburile din HDPE pot fi montate atât îngropat cât şi aerian. Flexibilitatea lor permite variaţia direcţiei tubului.
  Tuburile din PE trebuie pozate la o adâncime minimă de 1m de la suprafaţa terenului.
  Pozarea tuburilor se face in şanţuri cu evitarea contactului cu puncte ascuţite sau dure. Tubul nu se aşează direct pe fundul excavaţiei, ci pe un pat compactat din nisip sau pământ curat fără pietre, cu o grosime de aproximativ 15 cm. Compactarea umpluturii din jurul tubului se face manual până ce umplutura depăşeste cu 15 cm tubul. Umplutura rămasă se execută cu pământul rezultat din excavare, dar fără elemente rigide cu diametrul mai mare de 100mm şi fără resturi vegetale sau animale (preferabil sa nu existe mai mult de 30% corpuri cu diametrul mai mare de 20mm). Umplerea se face in straturi succesive, compactate,de maxim 30 cm.

  Tuburile din PE au comportament diferit faţă de cele rigide. Este necesară calcularea adâncimii excavaţiei grosimea tubului funcţie de deformarea maximă admisă pentru diametrul tubului.
Există două situaţii de calcul :
1. Presiunea exercitată de greutatea umpluturii;
2. Presiunea exercitată de greutatea umpluturii şi de cea a traficului auto.
  • Este de menţionat că pentru o adâncime de 1,5 m influenţa traficului stradal se diminuează considerabil.